Incinerator_slider1 Incinerator_slider2 Incinerator_slider3 Incinerator_slider4

Начало

ЛИТИЕ-РУСЕ ЕООД – е проектант и единствен производител в България на промишлено оборудване /инсинераторни съоръжения/ за обезвреждане чрез високо температурно изгаряне на различни видове отпадъци от промишлен, биологичен, животински и друг характер. Нашите продукти отговарят на всички изисквания на Европейските и Българските нормативни документи. 

 

Натрупания през годините опит в проектиране и изработване на инсинераторни съоръжения е гаранция за най-високи стандарти на безопасност, на качеството и техническите параметри в предлаганите в широка гама кремационни камери „ЛАТАЛ” за човешки и животински трупове и остатъци. 

 

Започвайки с разработка и проектиране и завършвайки с внедряването, нашата цел е да защитим интересите на възложителя на съоръжението и да обезпечим продължително и успешно използване на кремационното оборудване. Ние анализираме потребностите на възложителя, оценяваме неговите помещения или планираме такива, гарантираме екологическата безопасност,  монтираме съоръженията, обучаваме персонала му и обезпечаваме гаранционно обслужване и след гаранционна поддръжка. 

 

ЛИТИЕ-РУСЕ ООД е единствената фирма в България със собствени проекти, произведени и въведени в експлоатация инсинератори, които отговарят на изискванията на Директива 76/2000 на ЕС и  Наредба №4 на МОСВ от 05.04.2013 год. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци на Министерството на околната среда и водите. За изгаряне и обезвреждане на СЖП  /странични животински продукти/ инсинераторите ни  са съобразени с Регламент 1069/2009 на ЕС и Наредба №20 на МЗГ от 13.04.2006 год. Те отговарят на всички нормативни документи касаещи обработка и обезвреждане на отпадъци и опазване на околната среда.