Incinerator_slider1 Incinerator_slider2 Incinerator_slider3 Incinerator_slider4

Изпълнени обекти

 •  ВГКП „Капитан Андреево“ - 2002 г. - Ветеринарен инсинератор 

 • Българска база, о-в Ливингстън, Антарктида – 2003 г. - Битови отпадъци 

 • Ветеринаро-медицински институт“, филиал Враца – 2004г. - Ветеринарен инсинератор 

 • ВГКП „Ново село“ - 2006 г. - Ветеринарен инсинератор 

 • ВГКП „Гюешево“ - 2006 г. - Ветеринарен инсинератор 

 • ВГКП „Златарево“ - 2006 г. - Ветеринарен инсинератор 

 • ВГКП „Калотина“ - 2006 г. - Ветеринарен инсинератор 

 • ВГКП  „Порт Варна“ - 2006 г. - Ветеринарен инсинератор 

 • ВГКП „Порт Бургас“ - 2006 г. - Ветеринарен инсинератор 

 • Туги“ ООД, София - 2007 г. - Ветеринарен инсинератор 

 • Хринад“ ООД, Севлиево – 2008 г. - Ветеринарен инсинератор 

 • Моби трейд“ ООД, Шумен – 2011 г. - Болничен инсинератор 

 • Булиът“ ООД, Първомай – 2012 г. - Ветеринарен инсинератор